4 mars 2022

Träffa oss på Winterwind i Skellefteå 19-21 April 2022

Industrikomponenter AB, INKOM medverkar på Winterwind i Skellefteå den 19-21 April och förevisar Hinderljussystem från ORGA NL med bland annat automatisk avisningsfunktion, vad som gäller för uppfyllande av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88.

Hinderljus Produkter & Projektledare