Medicinteknik

INKOM levererar produkter för medicintillverkning och medicinsk utrustning.
Våra europeiska tillverkare levererar hög kvalitet och korta leveranstider.

Som komponentleverantör inom medicinteknik erbjuder vi högkvalitativa och pålitliga komponenter för medicintekniska företag. Vårt sortiment inkluderar sensorer, elektroniska komponenter, precisionstillverkade delar samt tillverkningslösningar. Vi är dedikerade att bidra till förbättrad patientvård och hälsa genom att leverera exceptionella produkter och tjänster.

Vårt sortiment av komponenter inom medicinteknik omfattar bland annat:
– Kablar och kontaktdon för medicinska tillämpningar.
– Rostfria kapslingar, noggrant designade och konstruerade för att möta de krävande behoven inom medicinteknik och industri.
– Varningsljus och varningsljud som har har utvecklats och certifierats speciellt för användning i renrum, livsmedels- och hygienområden samt läkemedelsindustrin.
– Kabelförskruvningar, Trycktjämningsventiler för industri-, EMC-, Ex- eller hygieniska applikationer och kabelinmatningsramar med branschspecifika godkännanden.

Produktansvarig