Solceller säkerhet

När solcellsparkerna blir alt större och systemspänningar kommer upp till runt 1000VDC är det viktigt att anläggningen är säker. Både från ett driftperspektiv men också att systemet altid kan stängas av och galvaniskt frånskiljas. Detta i fall räddningstjänsten måste göra en insats vid ett systemet som annars riskerar att vara strömsatt.

Vi på INKOM kan hjälpa dig med brandkårsbrytare, DC-kombinerare, säkringar och överspänningsskydd specifikt för system runt 1000VDC. Är du ute efter ett specialanpassat system så hjälper vi till med designen av systemet.