Applikationer

Kontakta oss om du har några frågor

ATEX-zoner

INKOM erbjuder en omfattande och högkvalitativ serie produkter som uppfyller de stränga säkerhetskraven för arbetsmiljöer med explosiv atmosfär.

Visa produkter

DC-labb / Testutrustning likström

I DC-labbet är det viktigt att tänka på säkerheten då risken för stående ljusbåge är större jämfört med ett renodlat AC-labb. Med en kontaktorteknik som bygger på permanentmagnetrar och öppenljusbågskamare kan du bryta strömmen snabbt och minimera risken för farliga situationer eller skador på utrustningen. INKOM levererar idag flera olika komponenter för just DC-labb där säkerheten är en hög prioretet.

Visa produkter

El-fordon

Vi levererar electromekaniska komponenter för flera olika el-fordon. Inom tåg-industrin jobbar vi mycket med högspänd likström mellan 750VDC och 1500VDC. Med ökad elektrifiering i alla delar av samhället passar monga av våra komponenter in i exempelvis lastbilar, båtar, flygplan och arbetsfordon.

Visa produkter

ESS – Energilagring

Energy Storage System - ESS, vi kan erbjuda systemlösningar för små anlägningar från 100 kW för mindre industrier till stora system på 100 MW. Systemen anslutas antingen med hårdvara från agrigator eller med API som anpassas efter applikation för exempelvis stödtjänster (FFR, FCR, FRR) hos svenskakraftnät.

Visa produkter

Livsmedelsteknik

Som komponentleverantör inom livsmedelsteknik erbjuder vi en omfattande portfölj av högkvalitativa produkter och lösningar som stöder livsmedelsindustrins behov.

Visa produkter

Medicinteknik

Som komponentleverantör inom medicinteknik erbjuder vi högkvalitativa och pålitliga komponenter för medicintekniska företag.

Visa produkter

Solceller säkerhet

När solcellsparkerna blir alt större och systemspänningar kommer upp till runt 1000VDC är det viktigt att anläggningen är säker. Både från ett driftperspektiv men också att systemet altid kan stängas av och galvaniskt frånskiljas. Detta i fall räddningstjänsten måste göra en insats vid ett systemet som annars riskerar att vara strömsatt.

Visa produkter

Vindkraft

Vi på INKOM har mer än 20 års historik att vara en samarbetspartner för att tillgodose vindkraftsägare med specifika komponenter och lösningar.

Visa produkter