CO2 indikator. Ny innovation från WERMA

CO2-trafikljuset kan den aktuella koldioxidkoncentrationen (CO2) i den omgivande luften mätas och synliggöras. De tre trafikljusfärgerna visar tydligt om ventilation är nödvändig eller inte.

En ökad CO2-koncentration i rummet kan korrelera med en ökad bakteriekoncentration samt ökad infektions- och frånvarohastighet. För att på ett hållbart sätt skydda alla personer som stannar inomhus under en längre tid från COVID-19-infektion och andra infektionssjukdomar är det nödvändigt att ventilera regelbundet. Därför rekommenderar Federal Environment Agency officiellt ventilation från 1000 ppm (ppm = delar per miljon, dvs. volymdelar per miljon volymdelar).

-CO2-koncentrationen är under 1000 ppm trafikljuset grönt, vilket indikerar att luftkvaliteten är OK.

-CO2-koncentrationen överstiger 1000 ppm trafikljuset gult, indikerar behov av ventilation.

-Röda signalen indikerar att betydande ventilation är nödvändig eftersom CO2-koncentrationen är över 2000 ppm. 

Om gränsvärdet på 3000 ppm överskrids indikerar ett rött blinkande ljus akut brådskande ventilation.

WERMAs lösning för CO2-mätning i inomhusluft består av ett trestegssignaltorn, som är omedelbart klart att använda och mycket enkelt att installera tack vare Plug & Play: Anslut helt enkelt den medföljande strömförsörjningen, vänta tills självkalibreringen är klar och trafikljuset är klart för användning. Den aktuella CO2-koncentrationen i den omgivande luften mäts omedelbart och visas med de tre trafikljusfärgerna.

art.nr: 649.000.10