ELEKTROR´S FLÄKTAR ENERGIEFFEKTIVITETSFÖRBÄTTRING på IE2 / IE3-MOTORER

Från och med 1/7/2021 får trefas standardmotorer med nominell effekt mellan 0,12 kW och 0,75 kW endast släppas ut på marknaden inom EES om de överensstämmer med energieffektivitetsnivå IE2 och högre.

Med tanke på kvaliteten på våra motorer i detta effektområde har vi beslutat att gå längre och växla direkt till den högre energieffektivitetsklassen IE3.

Vi är glada över att kunna erbjuda denna effektivitetsökning utan ändringar av motorns dimensioner och utan någon ökning av priset för standardmotorer.

Det enda undantaget är ett antal ATEX-motorer, som kommer att se vissa leverantörsrelaterade förändringar.

Användningen av plåt av högre kvalitet och mer koppar i motorlindningen gör det möjligt för oss att uppnå ökad total effektivitet för motorn och därmed för hela fläkten.

Detta är helt i linje med den nya EU-förordningen (EU) 2019/1781, som syftar till att öka elmotorernas energieffektivitet under hela deras livslängd och minska växthusgaser.