Hinderljus med IR

Sedan Oktober 2016 gäller nya regler, TSFS 2016:95, gäller alla Hinderljus ska ha IR funktion. Industrikomponenter AB, INKOM representerar ORGA AVIATION och levererar Hinderljus med IR som systemlösning alternativt till enskilda siter. Lösningar för Master, Byggnader, Kranar samt Vindkraftverk både landbaserade som Offshore. Specialanpassningar samt uppgraderingar av Låg-, Medel- och Hög-Intensiva
Hinderljus, allt enligt gällande regelverk. Hinderljusen finns med automatiska avisningsfunktioner vilket Rekommenderas i Nordiskt klimat med full övervakning via Ethernet. Vi levererar ”Turn Key”-lösningar.