MTM Powers DC / DC-omvandlare certifierad enligt EMV 06

Utöver de befintliga godkännanden av EMC-egenskaper enligt EN 50121-3-2 har MTM Power nu också certifierats enligt EMV 06 - verifiering av radiokompatibilitet för järnvägsfordon med radiokommunikationstjänster för järnväg. Certifiering har skett på ett ackrediterat laboratorium.

Störningsfria radiokommunikation är ett av de grundläggande kraven för säker och pålitlig järnvägstransport. Den tekniska föreskriften EMV 06 beskriver kraven för radiokompatibilitet hos järnvägsfordon för system och komponenter ombord. Målet här är att endast tillåta fordon, system och komponenter för användning vid järnvägstransporter, där elektromagnetisk störning nästan kan elimineras.

MTM Power har låtit granska ett representativt urval av DC / DC-omvandlare för järnvägstillämpningar. Alla testade enheter ligger långt under de kritiska värdena för högsta skyddsklass S0 och kan därför användas utan begränsningar.