Roterande givare TBE / TRE utökad till 16 bitar och redundans

De magnetiska givarna TRE / TBE från TWK-ELEKTRONIK utökas med funktionerna 16 bitar i singelturn-delen och redundans för SSI-utsignalen. I versionen av en multi-turn-givare TRE registreras också varvtalet (12 bitar). Positionsvärdet finns som ett absolutvärde i standardversionen.

Med den redundanta versionen av SSI-gränssnittet matas positionsvärdet ut två gånger. Dessa positionsvärden förvärvas autonomt via två sensorsystem, sensor 1 och sensor 2. Strömförsörjningen kan implementeras en gång för sensor 1 och 2 tillsammans eller separat för båda systemen. 32-bitarsprotokollet för SSI-gränssnittet används som standardprotokoll. Ytterligare information, såsom fel/error, 8-bitars CRC-övervakning av positionsvärdet, förlängning av protokollet upp till 64 bitar på grund av ytterligare information kan implementeras beroende på applikation. Förutom utmatningen av det säkra positionsvärdet möjliggör det senare också utmatningen av ett 16-bitars hastighetsvärde. Standardinställningen är 100 ms.

Den radiella och axiella axelbelastningen är ≥ 250 N. Förutom versionen med havsvattentålig aluminium kan huset också vara tillverkat av rostfritt stål (1.4404 eller 1.4571) för speciella krav, t.ex. för offshore-applikationer eller krav från livsmedelsindustrin. Skyddsklassen är IP 66 och temperaturområdet är -40 ° C till +85 ° C. Det elektromekaniska gränssnittet kan utformas som en kontaktutgång (M12-sensorplugg) eller kabelutgång.

En livslängd på 20 år samt ett MTTF-värde på 177,4 år vid +25 ° C för varje sensorsystem i den redundanta versionen.