De magnetiska givarna TRE / TBE från TWK-ELEKTRONIK utökas med funktionerna 16 bitar i singelturn-delen och redundans för SSI-utsignalen. I versionen av en multi-turn-givare TRE registreras också varvtalet (12 bitar).

Läs mer