31 oktober 2023

Brandkårsbrytare – För en säkrare solcellsanläggning

Industrikomponenter AB, INKOM har designat en säker brandkårsbrytare! Med en lång historia av att arbeta med DC-högspänning inom tågbranschen. Nu har vi med hjälp av dessa högkvalitativa komponenter tagit fram en produkt för att säkra din solcellsanläggning.

Mängden installerade solcellsanläggningar har ökat lavinartat senaste åren för att möta den ökande elektrifieringen av samhället. Detta har gjort att regelverket för dessa installationer släpar vilket i sin tur leder till större konsekvenser vid en eventuell brand och försvårat släckningsarbete för brandkåren.

Efter att ha intervjuat försäkringsbolag samt brandförsvar har vi designat en brandkårsbrytare för att underlätta den riskbedömning som sker innan släckningsarbetet eller räddningsinsatsen inleds.

Vi på INKOM har utvecklat ett säkerhetssystem för större centraliserade solcellsanläggningar på tak och mark. En DC-kombinerare med strängsäkringar, samt en brandkårsbrytare med galvanisk frånskiljning kombinerat i en och samma låda.

Systemet är utformat enligt ”fail to safe”-filosofin, vilket innebär att systemet galvaniskt frånskiljer, oavsett åverkan.

  • Rapid shut down vid brand, kabelbrott, takras, spänningsbortfall, nedstängning av växelriktare samt brytning under last via nödstopp.
  • Upp till 1500 V DC, per brytbox
  • 150 / 300 / 500 A brytförmåga
  • Åskskydd med övervakning
  • Avsäkrad på strängnivå, upp till 32 A
  • Termisk säkring vid förhöjd temperatur i någon av modulerna
  • Visuell indikering att systemet är galvaniskt frånkopplat

Hör av dig så berättar vi mer!

Brandkårsbrytare, DC kombinerare