Industri

Industrikomponenter AB har ända sedan starten 1967 levererat kvalitetslösningar till svensk och nordisk industri.
Idag levererar vi olika komponenter, ljustornslösningar med bl.a. LEAN och ANDON samt lösningar till en mängd olika applikationer så som tåg, gruvmaskiner, militär, marint, automationsutrustning och eldrivna fordon, men även många andra nischade applikationer; industridiskmaskiner, kylning av elektronik… ja, listan kan givetvis göras mycket lång.