10 januari 2022

CO2-ljustorn gör stor succé i klassrummet!

Under hösten 2021 har Futuraskolan Rådan i Sollentuna provat CO₂-ljustorn från WERMA. Ljustornet mäter koldioxidhalten i klassrummet och indikerar när ett rum behöver vädras. Representanter från lärarkåren har sett att CO₂-ljustornen har en väldigt positiv effekt på elevernas fokus samtidigt som det blir ett verktyg för lärarna.

Det har varit en stor upplevelse för eleverna. De tittar på tornet under lektionstid, jag kommenterar grönområdet och att det betyder att vi har möjlighet att vara produktiva och fokusera mer. Det känns som elever är mer positiva under lektionen på grund av det. Efter de första dagarna och byte av färg under några lektioner, ägnar de mycket mer uppmärksamhet åt sina tilldelade aktiviteter. Jag skulle vilja behålla det i mitt klassrum eftersom jag tror att det har förbättrat deras fokus och hur de fungerar i klassrummet. Ganska överraskande att se, en mycket intressant upplevelse. Agnieszka Sawczuk, grundskolelärare på Futuraskolan International Rådan

Det är ett fantastiskt visuellt verktyg som hjälper elever att bättre förstå den abstrakta kopplingen mellan lärande och klassrumsmiljön. Eleverna var motiverade att arbeta och fokuserade när ljuset var grönt och medvetna om vad de skulle göra om de såg en förändring i färgen; öppna ett fönster, be om en hjärnpaus och så vidare.
Niki Christofi, grundskolelärare på Futuraskolan International Rådan

Produkt