8 august 2022

Engangs- eller genanvendelige produkter i den medicinske sektor

Hvordan engangs- og genanvendelige komponenter kan kombineres i medicinske applikationer.

Uanset om det er inden for medicin, tandpleje eller hjemmepleje, opstår spørgsmålet om genanvendelighed af medicinsk udstyr altid. Generelt er der to forskellige muligheder: genanvendelige genstande, som rengøres efter brug og i de fleste tilfælde steriliseres, eller engangsgenstande, som derefter kasseres.

Før ordren afgives, skal produktchefen for det færdige medicinske udstyr beslutte, hvilke komponenter og tilbehør der skal indkøbes som engangs- eller genbrugsprodukter, samtidig med at der altid tages højde for risikostyring. Patienten kommer i første række, og for ham gælder de højeste sikkerhedsstandarder. Ud over sikkerhed er der fokus på omkostninger, tid og kvalitetskrav til medicinsk udstyr. Desuden skal det være nemt for brugerne (som regel medicinsk personale) at håndtere produkterne. Målet her er at minimere omkostningerne og besværet med at udskifte og erstatte de respektive medicinske komponenter efter brug.

 

Bæredygtighed påkrævet

En række forskellige desinfektions- og rengøringsmidler bruges i den daglige lægepraksis. Disse kan påvirke de materialer, der bruges i medicinsk udstyr og tilbehør, som f.eks. en kompositkonnektor, på forskellige måder. De enkelte plastkomponenter kan blive misfarvede, deformeres af varme, revne og endda gå i stykker. Kunderne forventer ressourcebesparende, holdbare og robuste produkter af høj kvalitet, der kan bruges i en lang række applikationer, herunder endoskopi og robotteknologi. I disse områder er genanvendelige produkter ofte at foretrække på grund af de høje omkostninger til kabinetterne, hvilket betyder, at der skal garanteres en lang levetid.

ODU’s sortiment af cirkulære konnektorer omfatter mange metal- og plastvarianter, som kan desinficeres og steriliseres – og derfor er ekstremt holdbare. Ud over konnektoren kan hele samlingen også leveres på forespørgsel. Til genanvendelige produkter anvendes normalt en silikoneoverstøbning med et silikonekabel.

 

Fokus på omkostningseffektivitet og tidsbesparelser

Især i hjemmeplejen og på mange medicinske områder går tendensen i retning af engangsprodukter på grund af de ekstra omkostninger, der er forbundet med rengøring, sterilisering og ompakning af genanvendeligt udstyr. Ved at vælge engangsløsninger kan disse ekstraudgifter elimineres – f.eks. udgifterne til anskaffelse af en autoklave og de nødvendige desinfektionsmidler og sterile emballagematerialer. I kølvandet på pandemien blev det nødvendigt at indsætte medicinsk personale endnu mere effektivt. Engangsprodukter blev i stigende grad foretrukket for at undgå tidskrævende rengøring og klargøring af genanvendeligt medicinsk udstyr. Fra et økologisk synspunkt bør brugen af engangskomponenter måske genovervejes. Det er dog ofte ikke muligt at undgå dem på grund af de respektive krav.

ODU tilbyder færdige engangsstikkontakter samt engangsplasthylstre til sådanne tilfælde. Disse produkter kan kombineres fleksibelt med alle ODU MEDI-SNAP®-produkter, som kan klare op til 5.000 sammenkoblingscyklusser.

Kombinationen gør hele forskellen

Hvert medicinsk udstyr har forskellige krav til sikkerhed, holdbarhed og omkostningsstruktur. Allerede i produktudviklingsfasen skal producenten beslutte, hvilke komponenter der skal bruges som genbrugs- eller engangsprodukter. I de fleste tilfælde er løsningen en kombination af begge dele – omkostningseffektive tilbehørsprodukter til engangsbrug, der stadig opfylder alle hygiejne- og sikkerhedskrav, og holdbart medicinsk udstyr, overvågningssystemer og robotter, der kræver ekstremt holdbare og robuste komponenter.

 

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav

Forordningen om medicinsk udstyr (MDR), der trådte i kraft den 27. maj 2021, ændrede kravene til fabrikanter og distributører af medicinsk udstyr. Tilstrækkelig ændringsstyring og passende risikostyring samt fuld produktsporbarhed er blandt fokuspunkterne. Som leverandør til medicinske applikationer hjælper ODU sine kunder med at opfylde disse krav. Derudover er den medicinske industri afhængig af de højeste sikkerhedsniveauer i overensstemmelse med IEC 60601-1 for at sikre bruger- og patientbeskyttelse. I tilfælde af en fejl er fuld berøringsbeskyttelse af både operatør og patient særlig vigtig. Med specifikationer, der omfatter op til 2 MOOP (Means of Operator Protection) og 2 MOPP (Means of Patient Protection), opfylder ODU’s udvalg af cirkulære stik de højeste sikkerhedsstandarder.

Læs mere fra producenten her!

 

 

ODU Group: global repræsentation med perfekte forbindelser
ODU Group er en af verdens førende leverandører af forbindelsessystemer med 2.500 medarbejdere over hele verden. Ud over hovedkvarteret i Muehldorf a. Inn (Tyskland), har ODU også et internationalt distributionsnetværk og produktionsfaciliteter i Sibiu/Rumænien, Shanghai/Kina og Tijuana/Mexico. ODU kombinerer alle relevante ekspertiseområder og nøgleteknologier, herunder design og udvikling, værktøjsmaskiner og specialiseret maskinkonstruktion, sprøjtestøbning, stansning, drejning, overfladeteknik, montage og kabelmontage. ODU Group sælger sine produkter globalt gennem sine salgskontorer i Kina, Danmark, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Italien, Japan, Korea, Rumænien, Sverige, Storbritannien og USA samt gennem en række internationale salgspartnere. ODU-stik sikrer pålidelig transmission af strøm, signaler, data og medier til en række krævende anvendelser, herunder medicinsk teknologi, militær og sikkerhed, bilindustrien, industriel elektronik samt test og måling.