8 augusti 2022

Engångs- eller återanvändbara produkter inom den medicinska sektorn

Hur engångs- och återanvändbara komponenter kan kombineras i medicinska tillämpningar.

Oavsett om det är inom det medicinska eller dentala området eller inom hemsjukvården uppstår alltid frågan om återanvändbarhet av medicintekniska produkter. Generellt finns det två olika alternativ: återanvändbara föremål, som rengörs efter användning och i de flesta fall steriliseras, eller engångsartiklar, som sedan kasseras.

Innan en beställning görs ska produktansvarig för den medicinska slutprodukten bestämma vilka komponenter och tillbehör som ska anskaffas som engångs- eller återanvändningsprodukter, samtidigt som riskhanteringen alltid beaktas. Patienten kommer först, för vilken de högsta säkerhetsstandarderna gäller. Utöver säkerheten ligger fokus på kostnads-, tids- och kvalitetskrav på medicintekniska produkter. Dessutom måste enkel hantering av produkterna för användarna (vanligen medicinsk personal) säkerställas. Målet här är att minimera kostnaden och ansträngningen för att byta ut och ersätta respektive medicinska komponenter efter användning.

 

Hållbarhet krävs

En mängd olika desinfektionsmedel och rengöringsmedel används i den dagliga medicinska praktiken. Dessa kan påverka materialen som används i medicinska slutenheter och tillbehör, såsom en sammansatt kontakt, på en mängd olika sätt. Enskilda plastkomponenter kan bli missfärgade, deformeras av värme, spricka och till och med gå sönder. Kunderna förväntar sig högkvalitativa, resursbesparande, hållbara och robusta produkter som kan användas i ett brett spektrum av applikationer, inklusive endoskopi och robotteknik. I dessa områden föredras ofta återanvändbara produkter på grund av de höga kostnaderna för slutenheterna, vilket gör att en lång livslängd måste garanteras.

ODU-serien med cirkulära kopplingar innehåller många varianter av metall och plast, som kan desinficeras och steriliseras – och är därför extremt hållbara. Förutom kontaktdonet kan även hela monteringen tillhandahållas på begäran. För återanvändbara produkter används vanligtvis en silikonövergjutning inklusive en silikonkabel.

 

Fokus på kostnadseffektivitet och tidsbesparingar

Särskilt inom hemsjukvård och i många områden av medicinska anläggningar går trenden mot engångsprodukter på grund av de extra kostnaderna för rengöring, sterilisering och ompaketering av återanvändbara enheter. Genom att välja engångslösningar kan dessa extra utgifter elimineras – såsom kostnaden för att skaffa en autoklav samt nödvändiga desinfektionsmedel och sterilt förpackningsmaterial. I spåren av pandemin blev det nödvändigt att sätta in medicinsk personal på ett ännu effektivare sätt. Engångsprodukter föredrogs alltmer för att undvika tidskrävande rengöring och förberedelse av återanvändbara medicintekniska produkter. Ur ekologisk synvinkel bör användningen av engångskomponenter kanske omprövas. Det är dock ofta inte möjligt att undvika dem på grund av respektive krav.

ODU erbjuder färdiga engångsuttagskontakter samt engångshylsor i plast för sådana fall. Dessa produkter kan flexibelt kombineras med alla ODU MEDI-SNAP®-produkter, som klarar upp till 5 000 parningscykler.

 

Kombinationen gör hela skillnaden

Varje medicinteknisk produkt har olika krav vad gäller säkerhet, hållbarhet och kostnadsstruktur. Redan i produktutvecklingsfasen måste tillverkaren bestämma vilka komponenter som ska användas som återanvändnings- eller engångsprodukter. I de flesta fall blir lösningen en kombination av båda – kostnadseffektiva tillbehörsprodukter för engångsbruk som trots allt uppfyller alla hygien- och säkerhetskrav, och hållbara medicintekniska produkter, övervakningssystem och robotar som kräver extremt hållbara och robusta komponenter.

 

Uppfyller de strängaste säkerhetskraven

Medical Device Regulation (MDR), som trädde i kraft den 27 maj 2021, ändrade kraven för tillverkare och distributörer av medicintekniska produkter. Tillräcklig förändringshantering och lämplig riskhantering, samt fullständig produktspårbarhet, är bland dess fokuspunkter. Som leverantör för medicinska applikationer stödjer ODU sina kunder att uppfylla dessa krav. Dessutom förlitar sig den medicinska industrin på de högsta säkerhetsnivåerna i enlighet med IEC 60601-1 för att säkerställa användar- och patientskydd. I händelse av ett fel är ett fullständigt beröringsskydd av både operatör och patient av särskild vikt. Med specifikationer som inkluderar upp till 2 MOOP (Means of Operator Protection) och 2 MOPP (Means of Patient Protection), uppfyller ODU:s sortiment av cirkulära anslutningar de högsta säkerhetsstandarderna.

Läs mer från tillverkaren här!

 

 

ODU Group: global representation med perfekta kopplingar
ODU Group är en av världens ledande leverantörer av anslutningssystem, med 2 500 anställda runt om i världen. Förutom företagets huvudkontor i Muehldorf a. Inn (Tyskland), har ODU  också ett internationellt distributionsnätverk och produktionsanläggningar i Sibiu/Rumänien, Shanghai/Kina och Tijuana/Mexiko. ODU kombinerar alla relevanta expertområden och nyckelteknologier inklusive design och utveckling, maskinverktyg och speciell maskinkonstruktion, injektion, stansning, svarvning, ytteknik, montering och kabelmontage. ODU Group säljer sina produkter globalt genom sina försäljningskontor i Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA, samt genom ett flertal internationella försäljningspartners. ODU-kontakter säkerställer en pålitlig överföring av kraft, signaler, data och media för en mängd krävande applikationer, inklusive medicinsk teknik, militär och säkerhet, fordonsindustri, industriell elektronik samt test och mätning.