Det uppstår ofta anslutningsfel till WIN-sändaren. Vad kan jag göra?

Svar:

Du kan göra följande:
• Data loggas endast när WIN-mjukvaran fungerar. Se till att så är fallet under övervakningsperioden.
• Kontrollera anslutningskvaliteten i routingmodulen. Om det finns röda anslutningslinjer bör du använda fler WIN-sändare som repeatrar. Placera helt enkelt en WIN-sändare på den kritiska platsen (Optimera överföringsområdet se kapitel 7.6.4).
• Se till att en permanent 24V-matning är ansluten till plint 5 på varje WIN-sändare.
Online manual

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar