Har AECO känslighetsjustering på induktiva givare?

Svar:

Ja, följ tillhörande instruktioner, känsligheten rekommenderas att utföras när sensorn är installerad i den slutliga positionen med beaktande på hur mycket metall som är i dess närhet. Omgivande metall kan påverka sensorns funktion. Med trimskruven ökar känsligheten genom att vrida trimmern medurs.

 

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar