Hur ofta sänder WIN-slaven signalstatus till WIN-mastern?

Fler frågor och svar