Kan energisparläge eller viloläge på en PC växlas med WIN?

Fler frågor och svar