Kan enheten vara påslagen i 24 timmar i kontinuerlig drift eller kan den slås på igen varje gång rummet används?

Svar:

CO2-trafikljuset är lämpligt för båda applikationerna. Om den bara är påslagen när rummet används kan en längre livslängd antas.
Trots detta kan CO2-trafikljuset även kopplas bort från strömförsörjningen vid behov (t.ex. på kvällen). Uppvärmningsfasen (3 min, grönt LED-ljuselement blinkar) startas när systemet åter tas i drift och strömförsörjningen återställs.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar