Kan WIN-systemet användas på olika radiokanaler?

Svar:

Ja, du kan välja mellan 4 överföringskanaler. Du kan använda en WIN-master per kanal. Du har inte hela bandbredden (100 KHz) per kanal. I EU-versionen fungerar kanal 1 på frekvensen 868,15 MHz, kanal 2 på frekvensen 868,25 MHz, kanal 3 på frekvensen 868,35 MHz och kanal 4 på frekvensen 868,45 MHz. I den amerikanska versionen fungerar kanal 1 på frekvensen 912,997284 MHz, kanal 2 på frekvensen 913,997040 MHz, kanal 3 på frekvensen 915,996552 MHz och kanal 4 på frekvensen 916,996307 MHz.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar