Vad är den maximalt tillåtna USB-kabellängden mellan WIN-mastern och datorn?

Fler frågor och svar