Vad är en halogenfri kabel?

Svar:

Med halogenfri kabel menar man normalt en elkabel som inte innehåller PVC-plast. Standard halogenfria kablar erbjuder en hög grad av säkerhet för människor, natur, byggnader och maskiner, men har en stor nackdel – de är ofta för oflexibla för att konkurrera med PVC i alla applikationer. Detta är inte fallet med SABIX®. Halogenfria kablar med SABIX®-material har betydande tekniska fördelar jämfört med PVC.

 

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar