Vad är FEP?

Svar:

FEP – Fluoretylenpropylen
Detta material tillhör de smältbara fluorplasterna och kan extruderas. Den har en större friktionskoefficient och en lägre permanent drifttemperatur än PTFE. FEP erbjuder följande egenskaper:

– utmärkt temperaturbeständighet
– djup temperaturflexibilitet
– mycket god motståndskraft mot oljor och kemikalier
– goda elektriska isoleringsegenskaper med nästan frekvensoberoende dielektriska egenskaper
– drifttemperatur från ca. -90°C upp till +180°C

Exemplariska användningsområden för FEP-kablar
FEP: För fartygsbyggnad t ex i maskinrum på fartyg eller som anslutningskabel för motorstyrning, högfrekvens- och bredbandsteknik samt telekommunikationsteknik, koaxial- och mikrovågsteknik. Hög datahastighet tillsammans med exakt informationsöverföring, kemisk industri, ugnskonstruktion, tegelverk, värmeanordningar, …

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar