Vad är PFA?

Svar:

PFA – Perfluoralkoxi
Detta fluorplastmaterial har en god kemisk beständighet, ett brett applikationstemperaturområde samt en mycket god beständighet mot åldrande och väderförhållanden. Dessutom visar den ett lågt friktionsmotstånd och en bra elektrisk isolering med särskilt höga krav som till exempel på:

– höga krav på kemikalie- och lösningsmedelsbeständighet
– hög grad av motstånd
– utmärkt temperaturbeständighet och djup temperaturflexibilitet
– goda elektriska isoleringsegenskaper med låg nästan frekvensoberoende dielektriska egenskaper
– drifttemperatur från ca. -90°C upp till +250°C (kortvarig +260°C)

Exempel på användningsområden för PFA-kablar:
PFA: högfrekvens-, bredbands- och telekommunikationsteknik, koaxial- och mikrovågsteknik. Hög datahastighet tillsammans med exakt informationsöverföring, kemisk industri, ugnskonstruktion, tegelverk, värmeanordningar, …

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar