Vad är PVC-kablar?

Svar:

Polyvinylklorid (PVC) – termoplastiskt material
PVC står för ”Polyvinylchloride”. Användningsområdena för denna termoplast inom plastindustrin är olika. Det finns olika typer av PVC som används inom tråd- och kabelindustrin. Nationella (VDE) och internationella (IEC) standardiseringsmyndigheter har specificerat PVC parametrar för de olika PVC-blandningarna.

Egenskaperna för standardiserade PVC-blandningar för kabelindustrin definieras under följande VDE-standarder, till exempel:

PVC – isoleringsblandning EN 50363-3, VDE 0207-363-3
PVC – mantelblandning EN 503-163-4, VDE 0207-363-4-1

PVC som härdar efter polymerisation är inte lämplig för att isolera och skydda ledningar och kablar. De nödvändiga mekaniska, termiska och elektriska nivåerna kan endast nås med tillägg av komplement som:

– mjukgörare
– stabilisatorer
– fyllnadsmaterial
– sliptillsatser

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar