Vad innebär ESD?

Svar:

ESD (ElectroStatic Discharge) är statisk elektricitet som överförs från ett föremål till ett annat. I vardagen upplever vi ESD som en elektrisk stöt eller gnista, när vi exempelvis går på en matta eller går ut ur bilen och därefter rör vid metall.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar