Vad menas med SPST och SPDT?

Svar:

SPST står för ”single-pole single-throw”  och SPDT står för ”single-pole double-throw.” Dessa förkortningar används ofta för elektriska switchar, reläer och mikrobrytare.

Reläer klassificeras efter antal ”poles” och antal ”throw”. ”Poles” på t.ex en mikrobrytare är terminalen som är gemensam för varje väg strömmen kan ta. Varje position där en ”pole” kan kopplas kallas ”throw”. Reläerna sätts även som som NO eller NC. Läs mer här om vad NO och NC betyder.

SPST är den vanligaste formen och har en ”pole” och en ”throw”. Som en vanlig lysknapp hemma. Den illustreras så här:

SPDT har dubbla ”throw” och illustreras så här:

SPDT är bra som feedback signal då man kan få ut både vanligt läge och speglat läge från t.ex. en högspänningskontaktor. Detta visar alltid om kretsen är hel och läget på huvudkontaktorn då ena polen är NO och den andra NC. Båda kan inte vara aktiverade samtidigt utan följer ”break before make” konceptet.

Läs mer om våra mikrobrytare här.

Schaltbaus mikrobrytare:

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar