Varför upprättar inte min WIN en anslutning till min WIN-master?

Svar:

Kontrollera följande punkter:
• Kontrollera routingmodulen i programvaran.
• Kontrollera kabeln på slaven. Finns det en lös kontakt?
• Är maskinen påslagen?
• Störs radioanslutningen av andra enheter som sänder i 868 MHz eller 434 MHz?
• Har kanalen på MASTER ändrats utan att slaven har lärts om?

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar