Vad betyder NO och NC?

Svar:

NO = Normally Open, NC = Normally Closed. Detta beskriver läget för en kontaktor när spänningen i systemet är av. Normally open (NO) används oftast i elsystem där man av säkerhetsskäl vill vara säker på att kontaktorn öppnar när strömmen bryts i systemet vid eventuellt spänningsbortfall. Normally Closed (NC) används ofta då man istället vill vara säker på att kontaktorn sluter en krets sluts vid spänningsbortfall som t.ex. för att tömma systemet på energi mot jord.

Läs mer om våra likströmskontaktorer för både hög- och lågspänning här.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar