Vad innebär tåggodkänd DC/DC-omvandlare?

Svar:

Att vi benämner en produkt som tåggodkänd innebär att produkten är testad enligt alla för rälsfordon relevanta standarder. Vilka standarder som är relevanta skiljer sig mellan komponenttyper. För DC/DC omvandlare är de relevanta standarderna:
EN 50155 – Järnvägsanläggningar – Elektronisk utrustning för rälsfordon
EN 50121-3-2 – Järnvägstillämpningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Fordon – Apparater
EN 61373 – Järnvägsanläggningar – Stöt-och vibrationsfordringar på utrustning i fordon
EN 45545-2 – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar