Hur fungerar stödtjänsten FCR-D?

Svar:

FCR-D (Frequency Containment Reserve) är en typ av stödtjänst som används för att reglera och balansera frekvensen i elnätet genom att agera som en snabbt reagerande last till exempel ett batterilager. FCR-D används för att hantera en plötslig över- eller underproduktion av el i systemet, vilket kan orsaka en förändring av frekvensen över det tillåtna intervallet.

För att förklara hur FCR-D fungerar, låt oss ta ett exempel: Om det finns en överskottsproduktion av el i elnätet på grund av snabbare rotationshastighet hos generatorerna än vad som efterfrågas av förbrukarna, kommer frekvensen att öka över den normala nivån. För att minska frekvensen snabbt behövs en snabbt reagerande last som kan absorbera energin. Samma sak sker omvänt om vi tar ut mer energi ur nätet än vi har i produktion, då sjunker frekvensen. Då kan till exempel ett batterilager hjälpa till genom att ladda ur eller ladda upp.

Det är viktigt att FCR-D-förbrukaren är redo att reagera snabbt på signalerna för att snabbt stabilisera frekvensen i elnätet. Denna typ av stödtjänst används för att snabbt reglera och balansera frekvensen för att undvika störningar och problem i elnätet och för att hålla frekvensen inom det tillåtna intervallet.

oversiktlig-kravbild-for-reserver-december-2022-sve

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar