Hur fungerar stödtjänsten FFR?

Svar:

FFR (Frequency Fast Reserve) är en stödtjänst som används för att snabbt hantera frekvensavvikelser i elnätet snabbare än FCR-D. Det syftar till att stabilisera frekvensen när det uppstår en obalans mellan elproduktion och elförbrukning. FFR är utformad för att agera som en snabbt reagerande kraftkälla till exempel ett batterilager och är tillgänglig för att justera frekvensen inom 0,7-1,3 sekunder efter att en avvikelse har uppstått.

För att förklara hur FFR fungerar, låt oss ta ett exempel: Om det finns en plötslig ökning i elförbrukningen eller en minskning i elproduktionen i elnätet, kommer frekvensen att sjunka. För att återställa frekvensen till det normala intervallet snabbt behövs en snabbt reagerande kraftkälla.

oversiktlig-kravbild-for-reserver-december-2022-sve

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar