Vad är balansmarknaden?

Svar:

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper vi in och aktiverar stödtjänster. Handeln ska ske på ett öppet, kostnadseffektivt och icke-diskriminerande sätt.
Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa marknader för stödtjänster.
En stödtjänst bidrar med en viss förmåga som kraftsystemet behöver, såsom en upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning av el.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar