• Ytterligare rekommendationer gällande hinderljus?

  Där det finns risk för frostbildning/nedisning rekommenderas att Hinderljusen har automatisk avisningsfunktion. I övrigt i enlighet med gällande författning TSFS...

  Läs hela svaret
 • Vad krävs för att uppfylla gällande regelverk för Hinderljus?

  Alla aktiva Hinderljus skall även avge IR ~850 nm (Infra-Red) Medelintensiva och Högintensiva Hinderljus skall övervakas i realtid. Medelintensiva Hinderljus...

  Läs hela svaret
 • Vem har ansvaret att hinderljusen uppfyller gällande regelverk?

  Alla Hinderljus är en säkerhetsfunktion och skall driftsäkras. Driftansvarig alternativt ägare av flyghinder har skyldighet att tillse att gällande regelverk...

  Läs hela svaret
 • TSFS 2020:88 Vad innebär detta generellt för ägare av ett flyghinder?

  Alla hinderljus med LED-teknik uppsatta före 2018 har med största trolighet ingen IR (Infra Red) så dessa måste bytas ut....

  Läs hela svaret
 • Varför välja ORGA´s Medelintensiva Hinderljus?

  ORGA´s Medelintensiva Hinderljus har många fördelar som de är lätta, enkla att installera, har extremt lågt vindmotstånd, en optisk design...

  Läs hela svaret
 • Varför välja ORGA´s Högintensiva Hinderljus?

  Över 40 års erfarenhet, tillsammans med vår egen avdelning för forskning och utveckling och tillverkningsanläggningar, gör oss till en stark...

  Läs hela svaret
 • Varför behöver du Hinderljus?

  Du är skyldig att uppfylla gällande regelverk, TSFS 2020:88 ORGA´s Hög-, Medel-, Låg-Intensiva Hinderljus är utformade för att möta de...

  Läs hela svaret
 • Ingår det överspänningsskydd i ORGA`s Hinderljus?

  Ja, överspänningsskydd enligt Klass III IEC61643-1.

  Läs hela svaret
 • Vilket regelverk är det som skall uppfyllas vid uppsättning av Hinderljus?

  Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2020:88

  Läs hela svaret

Support

Behöver du hjälp? Hör av dig!

Vi står alltid redo att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna och produkterna för ditt behov. Tveka inte att kontakta en av våra experter!

Kontakta oss