Vad krävs för att uppfylla gällande regelverk för Hinderljus?

Svar:

Alla aktiva Hinderljus skall även avge IR ~850 nm (Infra-Red) Medelintensiva och Högintensiva Hinderljus skall övervakas i realtid. Medelintensiva Hinderljus skall vara Blinkande 20 – 60bpm med ljusstyrka 2000cd Dag, Skymning, Natt. Medel- och Högintensiva Hinderljus skall vara synkroniserade med närliggande föremåls blinkande ljus.

Läs mer om våra hinderljus här.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar