Vem har ansvaret att hinderljusen uppfyller gällande regelverk?

Svar:

Alla Hinderljus är en säkerhetsfunktion och skall driftsäkras. Driftansvarig alternativt ägare av flyghinder har skyldighet att tillse att gällande regelverk uppfylls. Alla Hinderljus är en säkerhetsfunktion och skall driftsäkras. Driftansvarig alternativt ägare av flyghinder har skyldighet att tillse att gällande regelverk uppfylls.

Läs mer om våra hinderljus här.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar