Critical current eller kritiska strömmar vad är det och hur undviker jag problematiken med permanentmagnet-teknik?

Svar:

Traditionellt har kontaktorer arbetat med spolar för att tvinga ljusbågen till ljusbågskammaren för släckning. Vid formation av ljusbågen strömsätts spolen och dess magnetfält påverkar ljusbågen. En nackdel med denna lösning är att det tar tid att ladda upp spolarna och detta medför att ljusbågen blir kvar längre och orsakar ett större slitage.

Ett betydligt större problem är dock att det vid låga strömmar i spolarna blir ett för litet magnetfält för att tvinga ljusbågen till ljusbågskammaren. Detta medför så kallad ”standing arc” vilket skadar både kontaktorn och orsakar oönskade följdeffekter i systemen. För att minska problematiken vid låga strömmar har man applicerat permanentmagneter för att påverka ljusbågen. Dessa medför dock att beroende av strömriktningen i kontaktorn och fungerar således inte vid växelström eller om DC skall gå genom kontaktorn i båda strömriktningarna.

Schaltbau har dock med ett patenterat och innovativt koncept i sina senaste kontaktorer, t.ex C310 frångått spolarna och påverkar ljusbågen endast med permanentmagneter och smart design av ljusbågskammaren. De kan användas för AC, DC i båda riktningarna och är helt oberoende av hur stor strömmen är vid brytning p.g.a. permanentmagneterna.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar