Remanens problem dörrmagneter /dörrhållarmagneter, dörr kvar i uppstält läge även om spänning är av?