Vad betyder bi- och monostabil kontaktor?

Svar:

Kontaktorn kan antingen vara styrd mot ett läge eller båda lägena, för tillslag eller brytning. Till exempel styr en monostabil tillslaget med spole, medan brytningen styrs med en fjäder om spolspänningen bryts. En bistabil styr både tillslag och brytning med spolen. En bistabil kontaktor använder ingen energi för att hålla kontaktorn i respektive läge.

Läs mer om våra kontaktorer här.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar