Vad betyder bi- och monostabil?

Svar:

Styrd i ett eller båda lägen, för tillslag eller brytning. Till exempel styr en monostabil tillslaget med spole medan brytningen styrs med en fjäder om spolspänningen bryts. En bistabil styr både tillslag och brytning med spolen. En bistabil kontaktor använde ringen energi för att hålla kontaktorn i respektive läge.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar