Vad händer om man överbelastar en kontaktor på kort sikt, kortslutningslast?

Svar:

För varje kontaktor finns det en kortslutningsström och en tid som den ska klara av. Om detta är högre och längre än specifikationen så finns det en risk att kontaktorn svetsar ihop. Det som sker är att magnetfältet i kontaktbryggan tvingar isär kontaktbryggan och små ljusbågar kan bildas med efterföljande risk att kontaktorn svetsar fast kontaktbryggan. Alternativt kan värmen i kontaktpunkterna bli så hög att dom smälter ihop.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har ytterligare funderingar!

Fler frågor & svar