Varför kontaktor från Schaltbau?

Svar:

En kontaktor är en vital säkerhetskomponent i alla elsystem, Schaltbau står för ny patentterad teknik. Överlägset längst livscykel, vilket ger ett lågt pris. Den patentterade tekniken som bygger på öppen ljusbågskamare blir volymässigt större. För att uppnå högsta säkerhet krävs lång livslängd, teknisk inovation med dokumenterad godkännande.

 

 

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar