Vad är en brandkårsbrytare?

Svar:

En brandkårsbrytare är en säkerhetsanordning som används av brand- och räddningspersonal för att koppla ifrån solceller eller batteribanker från fastighetens elcentral. Syftet är att säkerställa att det inte finns någon potential i ledningarna, vilket minskar risken för elektriska stötar och bränder under räddningsinsatser. Brytaren används för att snabbt och enkelt koppla ifrån elsystemet från solceller eller batteribanker och isolera dem från fastighetens huvudströmkälla. Detta är särskilt viktigt eftersom solcellssystem kan fortsätta att generera el även när fastigheten har kopplats ifrån huvudnätet, vilket kan öka risken för olyckor om det inte isoleras korrekt.

 

Se brandkårsbrytare

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar