12 april 2022

Flourocerande T8-lysrör fasas ut från september 2023

Enligt EU-direktiv kommer flourocerande T8-lysrör att fasas ut under 2023. Det innebär att tågopperatörer behöver planera för byte till LED-teknik så snart som möjligt.

Alstom installerar LED-lysrör i Transitios Regina tåg, med en brinntid på mer än 65 000 timmar. Det innebär en reell livslängd på mer än 15 år vilket medför både ekonomisk och miljömässig vinst. Med en lägre strömförbrukning och längre serviceintervall kan man räkna hem investeringen på mindre än 3 år samtidigt som komforten för resenrärerna
ökar!

Industrikomponenter har flera belysningslösningar inom passagerarmiljö för att möta detta teknikskifte. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

 

Produkt och kontaktperson