28 april 2022

Flyghinderbelysning – NYA Regler träder i kraft 2025-12-31

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2020:88 skall vara uppfyllt 2025-12-31.

Denna författning trädde i kraft 1: a Januari 2021 vilket innebär att föremål, flyghinder som har satts upp innan denna författning, TSFS 2020:88, trädde i kraft och som har markerats i enlighet med äldre föreskrifter eller särskilda beslut från Transportstyrelsen eller dess föregångare, får till och med den 31: a December 2025 vara markerade enligt äldre bestämmelser eller beslut. Om en äldre markering inte längre fyller sin funktion och behöver bytas ut skall denna författning tillämpas.

Vad innebär detta generellt för ägare av ett flyghinder?
Alla hinderljus med LED-teknik uppsatta före 2017 har med största trolighet ingen IR (Infra Red) så dessa måste bytas ut. Gäller Lågintensivt, Medelintensivt och Högintensivt Hinderljus.

Vem har ansvaret att markeringen / Hinderljusen uppfyller gällande regelverk?
Alla Hinderljus är en säkerhetsfunktion och skall driftsäkras. Driftansvarig alternativt ägare av flyghinder har skyldighet att tillse att gällande regelverk uppfylls.

Vad skall uppfyllas?
Alla aktiva Hinderljus skall även avge IR ~850 nm (Infra-Red)
Medelintensiva och Högintensiva Hinderljus skall övervakas i realtid.
Medelintensiva Hinderljus skall vara Blinkande 20 – 60bpm med
ljusstyrka 2000cd Dag, Skymning, Natt.
Medel- och Högintensiva Hinderljus skall vara synkroniserade med
närliggande föremåls blinkande ljus.

Ytterligare rekommendationer?
Där det finns risk för frostbildning / nedisning rekommenderas att Hinderljusen har automatisk avisningsfunktion i enlighet med gällande författning TSFS 2020:88.

 

Vi INKOM, Industrikomponenter AB har sedan 1967 varit med och kvalitetssäkrat leveransprojekt till: Försvarsmakten, FRA, Kraft / Energibolag, Telecom, Teracom, Vägverket, Byggbolag, Kraftnätsägare, Installatörer, etc.

INKOM har kapacitet att tillgodose alla förekommande Hinderljusprojekt med teknisk support, rådgivning samt tekniklösningar i enlighet med gällande reglemente från Transportstyrelsen TSFS 2020:88.

Kontakta oss på INKOM, info@inkom.se eller Projektansvarig Hinderljus: Jonas Falconer jonas.falconer@inkom.se

Relaterade produkter och kontaktperson