4 mars 2022

Högspänd likström – En utmanande förutsättning för ett elektrifierat samhälle

Många av de system som vi är involverade i använder sig av likström. Både solceller, batterier och bränsleceller levererar likström, vilket också är produkter som blir allt vanligare i flera branscher.

En central säkerhetsfunktion i alla dessa elsystem är att galvaniskt kunna frånskilja delar av systemet med en kontaktor. Görs detta under last som vid en nödsituation så bildas det alltid en ljusbåge som blir betydligt mycket svårare att bryta när det är likström jämfört med växelström. Detta har att göra med att växelström passerar spänningsläget noll, femtio gånger per sekund och det vid dessa tillfällen sker en naturlig släckning av ljusbågen. När det kommer till likström så ligger den konstant på samma spänningsnivå vilket gör den svårare att släcka. En elektrisk ljusbåge har en temperatur på ca 20.000 grader och är fortfarande strömförande. Om den inte släcks snabbt kan det leda till både personskada, svetsade komponenter och brand i systemet.

För att säkerställa en säker släckning av ljusbågen använder vi oss av en permanentmagnet som flyttar ljusbågen in i en öppen ljusbågskammare. Denna teknik skiljer sig från runda gasfyllda kontaktorer som är beroende av gas för att kunna släcka ljusbågen. Vid en kortslutning i ett system med exempelvis batterier så är det väldigt mycket energi som passerar kontaktorn, vilket ger upphov till en extremt snabb uppvärmning av komponenter. Vår teknik bygger på en öppen ljusbågskammare som säkert kan hantera energin utan att det byggs upp ett explosivt tryck. Detta gör att strömmen säkert kan brytas oavsett vilket kritiskt fel som än uppstår i systemet.

Vi på Industrikomponenter AB har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap om kontaktorer för högspänd DC eftersom vi levererat till tågbranschen sen starten, där 750-1500VDC hör till vanligheterna och säkerhet står i fokus.

Vill du veta mer eller har några frågor så får du gärna kontakta Andreas, Christoffer eller Jonas hos oss!

Produkter & Produktansvariga