Integritetspolicy – Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Industrikomponeter AB har valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som kund på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

GDPR 2019-5-25

Observera att nedan text inte är våra legala policys utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Industrikomponenter AB har övergripande personuppgiftsansvar. (Ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss).

5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vi lagrar era uppgifter i våra affärssystem, detta för att kunna ge er den bästa servicen.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Industrikomponenter AB kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

Så fungerar det:
Industrikomponenter AB uppmanar alla innehavare och användare av våra bokningssystem i tjänsten att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Du som kund har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält i kundregistret.

6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Industrikomponenter AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder.

7. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har gjort ett köp eller registrerat dig för vårt nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

Så fungerar det:
Du har som kund hos Industrikomponenter AB har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

8. Kan ni radera mig ur era system?
Du som har ingått i ett kundavtal med Industrikomponenter AB har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade

Så fungerar det:
Du som har ingått ett kundavtal med Industrikomponenter AB har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

9. Övrigt

  • Registerutdrag – Alla kunder till Industrikomponenter AB kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som kund lämnas ut. Begäran görs till info@inkom.se
  • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@inkom.se för hjälp.
  • Erbjudanden och e-post – Du som valt att få våra erbjudande via epost kan lätt avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet eller kontakta oss via info@inkom.se