Petter Larsson

+46 (0)8-514 844 05
+46 (0)79-142 51 20
petter.larsson@inkom.se

Jobbar främst med SSCB (brandkårsbrytare) samt DC-komponenter. Har tidigare arbetat som elinstallatör.