Om INKOM (Industrikomponenter AB)

Industrikomponenter AB bildades 1967 och vi som idag arbetar på bolaget har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap om de produkter vi marknadsför. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa dig i valet på bra elektromekaniska- och elektroniska komponenter. Vi har sedan start levererat till många olika krävande industriapplikationer, tåg, batteridrivna fordon och kranar, för att nämna några.

Vårt arbetsområde är hela Norden, där vi utgår från kontoret som finns i Kista. Här har vi även vårt lager och härifrån ser vi till att våra kunder får sina varor i utsatt tid.

Vårt väl inarbetade varumärke INKOM är en förkortning av företagets egentliga namn – Industrikomponenter AB. INKOM ingår sedan 2006 som ett helägt dotterbolag i Teqniongruppen.

Ring mig för support

Affärsidé

Marknadsföra elektromekaniska och elektroniska komponenter från ledande utländska leverantörer genom personlig försäljning till företag och slutkunder inom industrisektorn samt till andra krävande applikationer.

Vision

Industrikomponenters målsättning är att förse nordisk industri med komponenter av mycket god kvalitet.

Komponentvalet

Att styra komponentvalet är långt ifrån det lättaste momentet i ett utvecklingsprojekt. Utbudet är stort och det är viktigt att man lyckas vaska fram en optimal avvägning mellan pris, prestanda och kvalitet.

Vi på INKOM ser det som vår uppgift att försöka hjälpa dig så gott det går i valet på bra elektromekaniska och elektroniska komponenter.